Subscriu-te a la newsletter mensual AQUÍ

Telecomunicacions

___________

Tracking d'Imatge i Posicionament i Enginyeria de Posicionament del mercat de telefonia mòbil a Brasil, Mèxic i Espanya. 

SITUACIÓ INICIAL

El client requereix conèixer i comprendre a temps real la imatge i el posicionament relatiu de les principals marques de telefonia mòbil. 

 

METODOLOGIA

Fase 01

Des d'una òptica qualitativa es van utilitzar tècniques de recerca per interactuar amb els consumidors en el context habitual que permeten descobrir insights rellevants per trobar la imatge de les marques. 

Fase 02

En una segona etapa es van fer servir tècniques estadístiques per al coneixement de la imatge de marca.

En base als insights obtinguts es van definir territoris i eixos d'imatge i de posicionament que posteriorment van ajudar a la connexió amb el consumidor a través de la comunicació. 

Per assegurar solucions guanyadores (en termes de comunicació) es van desenvolupar eines de simulació que van permetre simular el posicionament de la marca amb cadascun de els missatges a comunicar. 

OBJECTIUS I RESULTATS

Detecció de nínxols de mercats no coberts per focalitzar l'estratègia de comunicació del nostre client. 

Disseny de l'estratègia de comunicació a curt i mitjà termini i implementació dels canvis necessaris per optimitzar-la al llarg del temps, detectant aquells atributs d'imatge on focalitzar-se. 

ca
Suscríbete a nuestra Newsletter mensual

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual

Amb el resum mensual de les notícies més rellevants del sector

Prefereixo rebre Newsletter a

Política de Privadesa

Gràcies per subscriure't a la nostra newsletter!