Subscriu-te a la newsletter mensual AQUÍ

Com determinar el preu òptim d'un producte per maximitzar les vendes?

Com et podem ajudar?

Deixa'ns un missatge i el nostre equip de professionals contactarà amb tu

Contactar

Els compradors no prenen decisions basant-se únicament en un sol atribut com la marca o el preu, sinó que abans de prendre una decisió, examinen els productes amb totes les combinacions possibles.

Per això l'anàlisi Conjoint és una tècnica d'anàlisi multivariable que reprodueix aquestes decisions complexes dels consumidors i aquests resultats ajuden al disseny òptim de l'oferta comercial.

El que aconsegueix determinar l'anàlisi Conjoint és la utilitat i importància que el client atorga a cadascun dels elements de l'oferta per decidir comprar-la. Aquesta anàlisi permet ajustar l'oferta, en termes de preu i prestacions, al nivell òptim que demana el mercat i tenint en compte l'entorn competitiu en què es mouen els productes.

Aquesta anàlisi es dissenya determinant els elements o factors claus en la decisió en la compra i els diferents valors que aquests puguin prendre al mercat.

Quin és lobjectiu dun estudi Conjoint?

Alguns dels objectius que habitualment es cobreixen amb les investigacions de mercat amb l'anàlisi Conjoint són:

  • Determinació de la importància relativa dels factors delecció del producte
  • Determinació de l'elasticitat-preu de les marques testades
  • Quantificació de la preferència (utilitat) proporcionada per cadascun dels nivells diferenciadors dels diferents factors (marques, preu, servei, etc.)
  • Determinació del nivell de demanda proporcionada per cadascun dels productes analitzats
  • Determinació de les transferències de demanda en funció de variacions en el preu que es poden produir. Identificació del diferencial de preus entre ofertes.
  • Identificació de la combinació de nivells dels diferents factors que proporcionin més demanda
  • Obtenció de diferents tipologies dindividus en funció de les utilitats percebudes per a cada factor.

Diferents tipus d'anàlisi Conjoint

Al llarg dels anys., el procés de recollida i procés d'informació han anat evolucionant han anat apropant l'experiència de l'entrevistat a la realitat davant de la que els consumidors es troben al moment de prendre una decisió de compra.

Full Profile Conjoint: Anàlisi Conjoint tradicional basat en l'ordenació de targetes (rànquing). Es mostren una sèrie de targetes que representen diferents productes i l'entrevistat les ordena de més a menys preferida.

BPTO – Brand Price Trade Off: Conjoint tradicional al qeu només hi ha 2 factors: marca (product) i preu. Per als productes de gran consum es recomana fer la recollida dinformació mitjançant la simulació dun linear real de supermercat. D'aquesta manera ens assegurem que les respostes dels entrevistats siguin el més propera a les que han de ser al punt de venda.

Adaptative Conjoint: Aquesta anàlisi és realitzada per ordenar en què les preguntes als entrevistats es van adaptant a les seves respostes sobre preferències de manera que només contesta sobre aquelles juntes (com a les targetes) sinó que avalua cada característica indivifualment.

Choice Based: Conjoint basat en targetes, com l'FPC tradicional, però en aquest cas, en lloc de fer un rànquing, l'entrevistat ha d'escollir una única de les targetes mostrades, la que compraria- Es considera que representa millor la realitat de compra on la decisió final està basada en “compra vs no compra”, més que un rànquing.

El ACBC (Adaptative Choice Based Conjoint) és una nova tècnica d'anàlisi Conjoint, que permet una millor estimació del preu i la introducció d'un nombre més gran de factors.

 

Aquest model fa un pas important en el tractament de la variable preu i permet tractar-lo com una variable contínua i per altra banda establir condicionants de manera que els productes amb característiques elevades sempre es presentin a preus més alts que els productes senzills.

Com podem veure, hi ha diferents models que ens poden ajudar a determinar el preu òptim per maximitzar els guanys. A Hamilton Global ens especialitzem a escollir el model correcte de Conjoint per assolir les teves metes. Contacta'ns.

ca
Suscríbete a nuestra Newsletter mensual

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual

Amb el resum mensual de les notícies més rellevants del sector

Prefereixo rebre Newsletter a

Política de Privadesa

Gràcies per subscriure't a la nostra newsletter!