Subscriu-te a la newsletter mensual AQUÍ

The Human Centric Approach and How to Measure Customer Satisfaction Efficiently

Com et podem ajudar?

Deixa'ns un missatge i el nostre equip de professionals contactarà amb tu

Contactar

In a world increasingly driven per technology, human connection remains el core of any successful business strategy. En aquesta era de constant change and challenges, és essencial el brands place the human being at the center of their decisions. Believing en l'importància d'aquesta filosofia és que drives les solucions, designat per crear brands' desire a crear a truly «Human Centric» experiència a reality.

Per a aquesta reason, satisfacció satisfactòria i loyalty són essencials aspectes per a l'success i sustainability of any business. Some of the key components are:

 • Customer retention: Keeping existing customers is more profitable than acquiring new customers. Satisfied customers are more likely to repeat their purchases and continue using iour company's services, which contributis to a steady flow of income and stability.
 • Positive brand image: Customer satisfaction and loyalty contribueix al building a positive brand image. A sòlida i favorable reputació s'hi ajuda la nostra estada de negocis a un competitiu mercat i a través d'un atractiu més potencials clients.
 • Market differentiation: In many sectors, productes i serveis són similars competidors. Customer satisfaction and loyalty can be key differentiating factors to attract and retain customers. Per a customers que són capaços de satisfer, que són preferits a la seva empresa en altres opcions.
 • Feedback and continuous improvement: Unsatisfied customers often provide valuable feedback on areas that need improvement. Listening per customers i addressing les concerns s'aconsegueix ajustar i fer proveïments per als seus productes o serveis, per a les quals increasa customer satisfacció i la qualitat d'alguna de les seves empreses.
 • Cost reduction: Customer satisfaction can help redueix costos associats amb returns, complaints, and claims. Satisfied customers are less likely to file problems, which allows you to save time and resources.
 • Resilience in times of crisis: Ina temps d'economia hardship o crisis situations, loyal customers tend to maintain their support for companies s whom they have a positive relationship. This can provide some stability for your business during difficult times.

How to Measure Customer Satisfaction and Loyalty?

Per garantir customer satisfacció i loyalty in your business, there are several methodologies and tools you can use, adapted to the needs of your business, time, budget, and other variables. These are some of the most used:

 • Customer satisfaction surveys: Surveys són direct way to get feedback from customers. Vostè can send questionnaires per correu electrònic o utilitzar en línia formes per recollir opinions en el seu experiència personalista, producte o servei qualitat, i una satisfacció satisfactòria.
 • Net Promoter Score (NPS): NPS és mètrica que measures el likelihood que a customer will recomen iour business to others. Customers són lliurats que són els que recomanen la companyia en ordre de 0 a 10. Customers són dividends en tres categories: promoters (scores 9-10), passives (scores 7-8), i detractors (scores 0-6) . NPS és calculat per subtractar el percentatge de detractors del percentatge de promoters.
 • Customer Satisfaction Index (CSI): Aquest metric és basat en els surveys que avaluaran diversos aspectes de la customer experiència, la seva customer servei, producte qualitat, delivery, i més. En general score és calculat per mesurar l'average level of customer satisfaction.
 • Analysis of comments and reviews: Estic atent a les opinions i reviews que els clients estan en línia platforms, social media, or review webs. Analitzant el contingut d'aquestes comentaris per proveir i per a valuable informació sobre customer satisfacció i la percepció de la teva empresa.
 • Analysis of sales and retention data: Observeu el repeat purchase and customer retention rates over time. Les persones return i continuen amb les nostres productes o serveis, són un indicador de satisfacció i lloguer.
 • Customer loyalty studies: Aquestes deeper studies mai inclou interviews or focus grups per customers a understand les needs, motivacions, i reasons per being loyal to your business.
 • Monitoring of customer service metrics: Analyze metrics such as customer response time, first contact resolution rate, and customer service satisfaction. Aquests indicadors poden ajudar a qualificar la qualitat dels serveis.

És important utilitzar com a combinació d'aquestes metodologies per completar la seva satisfacció i satisfacció en el seu negoci. Regularment review els resultats i utilitzar el feedback per improvar els productes, serveis, i overall customer experience. Remembrar que la satisfacció customer és a continuous process focused on constant improvement.

Una missió és l'accompany brands en les seves jornades per a deep understanding de les persones, guiant amunt de la fascinació «Customer Journey». Every point of contact between users or consumers and the brand representats a unique opportunity to forge memorable and meaningful experiences. És a través d'aquests agents que connections són strengthened, i relationships són built. Contact us now and let's achieve solutions together!

ca
Suscríbete a nuestra Newsletter mensual

Subscriu-te a la nostra Newsletter mensual

Amb el resum mensual de les notícies més rellevants del sector

Prefereixo rebre Newsletter a

Política de Privadesa

Gràcies per subscriure't a la nostra newsletter!